U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Reglement Kerstcross wielervereniging Sporting Oekel

1. Deelnemende categorieën zijn: 5-6 jarigen, 7, 8, 9-10 jarigen, 11-12 jarigen, 13-14  jarigen, 15-16 jarigen, Categorie C50+, Dames 15+,  Categorie B 40+ en Categorie A 17+.  Bij de starttijden kunt u de categorie indeling zien.   

2. De af te leggen minuten  per categorie is als volgt: 5-6 jarigen  7 minuten,  7 jaar  7 minuten, 8 jaar  10 minuten,  9 en 10 jarigen 15 minuten, 11 -12 jarigen 20 minuten, 13 en 14 jarigen 25 minuten, 15-16  jarigen 30 minuten, Dames 15+ 25 minuten,Categorie C50+ 30 minuten,  Categorie B 40+  35 minuten en Categorie A 17+ 45 minuten.

3. Voor de leeftijdsindeling is 26 september bepalend. Wie op 26 september b.v. 8 jaar is en op 27 september 9 jaar wordt mag de gehele competitie bij de 8 jarige rijden. Meisjes mogen één categorie lager starten dan hun werkelijke leeftijd. Deelnemers die in de categorieën A 17+ en B  40+ rijden kunnen in het jaar dat zij 39 of 49 worden dispensatie aanvragen om bij de B 40+ of C 50+ te rijden.

4. Naargelang de weersgesteldheid of omstandigheden van het terrein kan de te rijden afstand worden aangepast.

5. Het dragen van een goedgekeurde helm met gesloten kinband is voor elke deelnemer verplicht. Ook tijdens de opwarmingsronden voor de wedstrijd.

6. Het gebruik van een versnellingsapparaat is toegestaan.

7 A. Er mag met elke fiets worden deelgenomen aan de crossen, mits deze in deugdelijke staat is, en niet is voorzien van een trapondersteuning. Vanaf categorie A 17+ en ouder mag er uitsluitend met een MTB- of veldritfiets gereden worden waarvan de banden niet breder mogen zijn dan 1,35″of 34 mm. Tevens moeten de wielen voorzien zijn van minimaal 18 spaken. Voor de start zal hierop door de jury controle plaatsvinden.

7 B.Er gelden geen limieten voor het verzet in alle categorieën. Over heel het parkoers mag van fiets worden gewisseld, mits deze voldoet aan de in punt 8 A omschreven voorwaarden.

8. Het dragen van een door de organisatie uitgereikt rugnummer is voor elke deelnemer verplicht. Het nummer mag niet worden dubbel gevouwen ivm beschadiging. Men dient zelf voor spelden te zorgen. Spelden kunnen bij de secretaris gekocht worden voor   € 1,- per vier spelden.

9. Elke deelnemer start met 1 voet aan de grond. Onreglementair rijden, het afsnijden in de bochten, het hinderen van anderen kan bestraft worden. In het uiterste geval met diskwalificatie.

10. Aanwijzingen en opdrachten van de verantwoordelijken dienen strikt te worden opgevolgd. Hun beslissingen zijn   onherroepelijk.

11. De speaker is bevoegd om in overleg met de jury, een officiële waarschuwing te geven.

12. Een renner dient steeds te finishen met een fiets.

13. De startvolgorde wordt als volgt bepaald: degene die het eerst aan de start staat start vooraan.

14. Elke renner behoort zich te kunnen legitimeren met een  identiteit kaart of paspoort bij de inschrijving. Zonder legitimatie is het niet mogelijk om in te schrijven.

15. Een gedubbelde renner dient zijn tegenstrever links te laten passeren, indien mogelijk waarbij er door de koplopers enige respect is voor de te gedubbelde die ook recht hebben om hun wedstrijd te rijden..

16. Als er een categorie aan het rijden is blijft ieder die niet aan de beurt is van het parkoers, anders moet het rugnummer ingeleverd worden en kan er aan deze cross niet worden deelgenomen.

17. Het is niet toegestaan het terrein waarop gereden wordt te vervuilen of te beschadigen.

18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de uitspraak van de jury bindend.

19. Het parcours mag maar 2 kunstmatige hindernissen bevatten. Voor de 5-6-7-8-9-10-11-12 jarigen mogen geen hindernissen in het parkoers zitten. 

Sponsorfoto Majelle Stoffering & InterieurSponsorfoto Majelle Stoffering & Interieur

Sponsorfoto Tweewielerspecialist van Boxel Sponsorfoto Tweewielerspecialist van Boxel

Sponsorfoto Blue Circle PayrollingSponsorfoto Blue Circle Payrolling

Inhoud

Privacybeleid WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL     

Wielervereniging SPORTING OEKEL ("WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL", "wij", "ons" of "onze") doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens gebruik te maken van onze websites www.SPORTINGOEKEL.NL en www.facebook.com/sportingoekel  (hierna te noemen Website) raden wij je aan onderstaand privacy beleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, maar als wij dit doen dan vermelden wij dit op onze Website.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te leveren. Om een lidmaatschap af te sluiten deel je je volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres en IBAN met de WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hieronder nader omschreven.

 

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?  

WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:    

- Het afsluiten van een lidmaatschap via onze Website                                                                                   

- Inschrijven voor evenementen via onze Website of via een geïntegreerd WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL inschrijfformulier op de site van een bij WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL aangesloten organisatie                                                                                                                                          

- Correspondentie per mail over activiteiten op WWW.SPORTINGOEKEL.NL die aansluiten bij jouw voorkeuren                                                                                                                                                                 

- Het verwerken en publiceren van je review op onze Website                                                                       

- het verzenden van onze nieuwsbrief                                                                                                                   

- Je te bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren                                          

-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten                                                                                            

- Het verbeteren van ons aanbod van diensten en de afstemming daarvan op jouw voorkeuren           

- Afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen, het uitvoeren van audits en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?          

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van wanneer wij gegevens delen is met de gemeente bij het inzetten van verkeersregelaars.

 

Beveiliging

WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via sportingoekel@gmail.com .

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via sportingoekel@gmail.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan via mail naar sportingoekel@gmail.com .

Heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sportingoekel@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL zal zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

 

Verschillende media uitingen

Verschillende media uitingen kunnen zijn: pint media (flyers, posters enz.), social media (Facebook, Twitter enz.) en andere communicatiemiddelen (o.a. website). Wij willen u vragen akkoord te gaan met het maken van foto’s en video’s waarbij wij gebruik van kunnen maken voor verschillende uitingen onder de naam WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL. Indien u niet akkoord gaat zien wij graag een reactie tegemoet.

 

Vragen?

Heb je vragen? Dan kan je ons bereiken via een van de onderstaande kanalen:

E-MAIL: sportingoekel@gmail.com 

Bedrijfsadres: Moeskes15, 4871 AE Etten-Leur

 

Dit privacybeleid is opgesteld in mei 2018.

Kerstcross 09-12-2018