U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Nieuwsbrief januari 2013 

 

Van het secretariaat

Als eerste mag ik iedereen namens het bestuur een goed, sportief maar vooral een gezond 2013 toewensen.

In deze nieuwsbrief vind je alle informatie over de jaarlijkse ledenvergadering en de teeravond.

Ook kun je je nog opgeven tot 6 januari voor de cursus verkeersregelaar via mail bij het secretariaat.

De cursus wordt donderdagavond 10 januari gegeven in de Koutershof vanaf 20.00 uur.

 

Kleding

Graag bieden wij jullie de mogelijkheid om kleding te bestellen.

De uiterste besteldatum hiervoor is 1 februari (teeravond).

Vul het onderstaande bestelformulier in en neem het mee naar de teeravond, dan zullen wij zo snel mogelijk de kleding voor jullie bestellen.

Artikel  VERMARC

ES

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Bedrag

Totaal €

Shirt korte mouw

             

€ 24,-

 

Shirt lange mouw

             

€ 27,-

 

Korte broek

             

€ 39,-

 

Dames broek

             

€ 39,-

 

Driekwartbroek

             

€ 39,-

 

Lange broek met zeem

             

€ 49,-

 

Lange broek zonder zeem

             

€ 39,-

 

Body/winterjack

             

€ 34,-

 

Sokken

             

€ 4,-

 

Armstukken

             

€ 11,-

 

Beenstukken

             

€ 15,-

 

Handschoenen

             

€ 14,-

 
                   

Totaal aantal/bedrag:

                 

Naam:

                 

 

Er is nog steeds wat voorraad Rogelli kleding, graag maken wij jullie nogmaals attent op de mogelijkheid om deze tegen een gereduceerde prijs aan te schaffen:

Artikel  ROGELLI

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Bedrag van/voor

Totaal €

Shirt korte mouw

             

€ 24,-/€ 16,-

 

Shirt lange mouw

             

€ 27,-/€ 18,-

 

Korte broek

             

€ 27,-/€ 18,-

 

Lange broek zonder zeem

             

€ 30,-/€ 20,-

 

Body/winterjack

             

€ 34,-

 
                   

Totaal aantal/bedrag:

                 

Naam:

                 

 

Jaarvergadering

De jaarvergadering vindt plaats op maandag 28 januari in het Gildelokaal “De Snaphaan” te Rijsbergen om 20.00 uur.

Graag nodigen wij je uit om hieraan deel te nemen.

 

Agenda ledenvergadering wielervereniging ‘Sporting Oekel’

Datum: 28 januari 2013            

Plaats: De Snaphaan te Rijsbergen, 20.00 uur.

 

1. Opening

2. Ingekomen stukken/mededelingen

3. Secretarieel jaarverslag 2012

4. Financieel jaarverslag 2012

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

6. Verkiezing bestuursleden

         - penningmeester: Wim (herkiesbaar)

         - bestuurslid: Anton

7. Contributie

8. Verkeersregelaars

9. Jaarprogramma

10. Samenstelling commissies

- Wedstrijden/evenementen

- Fiets-4-Daagse

- Sponsoring evenementen

- Veldtoertocht (blijft bestaan uit 3 bestuursleden)

- Jaarprogramma

11. Rondvraag

12. Sluiting vergadering

 

 

Teeravond

Voor de teeravond worden we dit jaar in de Harmoniezaal (ingang Lage Straat) verwacht.

De deur gaat open om 19.00 uur en bij binnenkomst ontvang je 3 consumptiebonnen per persoon.

De eigen bijdrage voor de partner bedraagt € 15,00.

Deze eigen bijdrage kun je overmaken op Rabobank rek.nr 14.53.94.077, o.v.v. teeravond 2013.

Meld je aan via mail (sportingoekel@gmail.com) of lever onderstaand inschrijfformulier in:

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ik, (**)                                              , kom met/zonder (*) partner naar de teeravond.

 

** vul je eigen naam in

* doorhalen wat niet van toepassing is

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Tot slot

Graag zien wij jullie op 28 januari bij “De Snaphaan”, jullie input is belangrijk voor ons!

Ook hopen we dat we jullie samen met je partner op 1 februari op de teeravond welkom mogen heten, het beloofd weer een gezellige avond te worden.

 

Sponsorfoto Majelle Stoffering & InterieurSponsorfoto Majelle Stoffering & Interieur

Sponsorfoto Tweewielerspecialist van Boxel Sponsorfoto Tweewielerspecialist van Boxel

Sponsorfoto Blue Circle PayrollingSponsorfoto Blue Circle Payrolling

Inhoud

Privacybeleid WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL     

Wielervereniging SPORTING OEKEL ("WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL", "wij", "ons" of "onze") doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens gebruik te maken van onze websites www.SPORTINGOEKEL.NL en www.facebook.com/sportingoekel  (hierna te noemen Website) raden wij je aan onderstaand privacy beleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, maar als wij dit doen dan vermelden wij dit op onze Website.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te leveren. Om een lidmaatschap af te sluiten deel je je volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres en IBAN met de WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hieronder nader omschreven.

 

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?  

WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:    

- Het afsluiten van een lidmaatschap via onze Website                                                                                   

- Inschrijven voor evenementen via onze Website of via een geïntegreerd WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL inschrijfformulier op de site van een bij WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL aangesloten organisatie                                                                                                                                          

- Correspondentie per mail over activiteiten op WWW.SPORTINGOEKEL.NL die aansluiten bij jouw voorkeuren                                                                                                                                                                 

- Het verwerken en publiceren van je review op onze Website                                                                       

- het verzenden van onze nieuwsbrief                                                                                                                   

- Je te bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren                                          

-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten                                                                                            

- Het verbeteren van ons aanbod van diensten en de afstemming daarvan op jouw voorkeuren           

- Afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen, het uitvoeren van audits en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?          

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van wanneer wij gegevens delen is met de gemeente bij het inzetten van verkeersregelaars.

 

Beveiliging

WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via sportingoekel@gmail.com .

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via sportingoekel@gmail.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan via mail naar sportingoekel@gmail.com .

Heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sportingoekel@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL zal zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

 

Verschillende media uitingen

Verschillende media uitingen kunnen zijn: pint media (flyers, posters enz.), social media (Facebook, Twitter enz.) en andere communicatiemiddelen (o.a. website). Wij willen u vragen akkoord te gaan met het maken van foto’s en video’s waarbij wij gebruik van kunnen maken voor verschillende uitingen onder de naam WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL. Indien u niet akkoord gaat zien wij graag een reactie tegemoet.

 

Vragen?

Heb je vragen? Dan kan je ons bereiken via een van de onderstaande kanalen:

E-MAIL: sportingoekel@gmail.com 

Bedrijfsadres: Moeskes15, 4871 AE Etten-Leur

 

Dit privacybeleid is opgesteld in mei 2018.

Kerstcross 09-12-2018