U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Nieuwsbrief september 2014   

 

Van het secretariaat

Namens de commissie Lief en Leed mochten wij op 27 juli Leroy Peemen en Chantal Boomaars-Peemen feliciteren met de geboorte van dochter Nova. De vereniging heeft gezorgd voor een presentje en een kaartje.

Ook laat Eugene Roks weten het zeer op prijs te hebben gesteld dat hij en zijn team mee mochten tijdens de memorial tocht en ze volgend jaar graag weer mee gaan.

 

VeldToerTocht

Het Veldtoertochtseizoen staat weer voor de deur. En dit jaar wordt er heel vroeg begonnen, toerwielervereniging “de Turfrijders” uit Etten-Leur organiseren op 21 september al een veldtoertocht! Voor ons staat, in samenwerking met fietsclub “van Boxel” de veldtoertocht op 16 november op het programma. Uiteraard zoeken we weer vrijwilligers om dit te kunnen organiseren. Dus geef je op als helper via mail: sportingoekel@gmail.com! En vergeet niet: dankzij dit soort evenementen kan de contributie laag blijven en zijn ze dus erg belangrijk voor de club!

 

Vragen van het bestuur

Het bestuur heeft geconstateerd dat de deelname aan onze toertochten dit jaar niet overweldigend is. Graag stellen wij je daarom graag een paar vragen zodat we een beter inzicht krijgen in wat jullie van de vereniging verwachten:

-      Wat belemmerd je deelname aan de toertochten? Is dat b.v. de snelheid (te hoog/te laag)?

-      Is er behoefte aan een zogenaamde B-groep tijdens de toertochten? Zo ja, wat zou dan de gemiddelde snelheid en maximale afstand moeten zijn?

-      Is er behoefte om b.v. onderweg ergens te stoppen voor een bakje koffie?

-      Vind je het nodig dat de volgwagen met elke toertocht meegaat? Zo ja, ben je dan bereid om een keer met de wagen te rijden?

-      Vind je de communicatie tussen het bestuur en de leden voldoende? Of zijn er onderwerpen die je mist?

Kortom, wat kunnen wij als bestuur doen om jullie meer betrokken te laten voelen met de vereniging en het aantrekkelijk te maken om lid te zijn van Sporting Oekel?

 

Kleding sponsoren

Habro Tuinen stopt met ingang van 2015 als kledingsponsor van onze verenging. Uiteraard vinden we dit zeer spijtig, maar vooral willen wij John Haast bedanken voor zijn jarenlange bijdrage aan Sporting Oekel. Helaas is het tot op heden niet gelukt om een vervangende sponsor te vinden. Wij houden ons aanbevolen voor suggesties van jullie kant. 

                                                      

Tot slot

De volgende toertocht is op 21 september. Deze rit, de “Koffierit”, zal worden uitgezet door Kees Roks en vertrekt om  8.00 uur bij de Action. 

 

 

Nieuwsbrief december 2014

 

Van het secretariaat

Met deze nieuwsbrief willen wij je graag informeren over de komende jaarvergadering, teeravond en de clubkleding.

 

Jaarvergadering

De Algemene Leden Vergadering vindt plaats op 26 januari 2015 in café Marktzicht. We starten om 20.00 uur. De agenda hiervoor ontvangen jullie omstreeks half januari. Uiteraard ontvangen wij graag jullie onderwerpen voor deze agenda. Wat zeker op de agenda zal staan is de verkiezing van een nieuw bestuurslid. De termijn van Jan Maters verloopt komende jaarvergadering en Jan heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Aanmelden voor deze vrijkomende plaats is vanaf nu mogelijk bij het secretariaat via aan mailtje: sportingoekel@gmail.com.

 

Teeravond

De datum voor de Teeravond is een weekje opgeschoven. De juiste datum is vrijdag 6 februari om 19.00 uur. Graag horen wij voor 18 januari of je komt met of zonder partner. Graag opgeven via mail bij het secretariaat: sportingoekel@gmail.com. Je kunt ook onderstaand formuliertje ingevuld even terug mailen.

 

Kleding/ sponsoren

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten lopen de sponsorcontracten komend jaar af. Van de huidige 3 sponsoren hebben er 2 aangegeven te willen stoppen als sponsor van onze vereniging. Het is helaas niet gelukt om nieuwe sponsoren te vinden, maar na goed overleg zijn zowel Habro Tuinen als firma Roks bereid gevonden om nog 1 jaar door te gaan zodat de continuïteit van de vereniging in elk geval komend jaar gewaarborgd is. Uiteraard zijn wij als bestuur hier erg blij mee, dit geeft ons wat ruimte voor het vinden van nieuwe kledingsponsoren. Wij willen jullie toch de gelegenheid bieden om kleding te bestellen, maar willen jullie daarbij wel melden dat in 2016 (na het aantrekken van nieuwe sponsoren) wij jullie een nieuw kledingpakket zullen aanbieden. Om alle leden tegemoet te komen bieden wij de kleding (1e bestelling) zoals gebruikelijk bij de start van een nieuwe sponsorperiode voor een gereduceerde prijs. Onderaan deze nieuwsbrief vinden jullie een bestellijst compleet met de prijzen. Deze ontvangen wij graag voor 31 december ingevuld retour zodat we tijdig kunnen bestellen en de kleding ook op tijd binnen zullen hebben.

                                                       

Tot slot

Wensen wij al onze leden en familie hele fijne kerstdagen,een goed uiteinde en een prachtig begin van 2015!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teeravond:

Ik,……………………………………………………………………………………, kom wel/niet naar de Teeravond op vrijdag 6 februari 2015.

Ik kom met/zonder partner.

 

 

 

 

 

 

Kledingbestellijst van ………………………………………………………………

Artikel                                      Maat/aantal  prijs per stuk    totaal

Shirt KM FRC                                              € 15,00                   

Shirt KM rits kort                                         €  8,30                   

Shirt KM rits lang                                         €  9,00                   

Shirt lange mouw                                        €  9,50                   

Korte broek + zeem                                    € 12,50                   

Lange broek zonder zeem                             € 13,00                   

Lange broek met zeem                                € 16,00                   

Armstukken, set                                          €  6,00                   

Beenstukken, set                                         €  8,00                   

Windtex body                                             € 16,00                   

Sokken per paar                                         €  4,00                   

Handschoenen, set                                      €  7,00                   

Aeropak KM                                                € 20,00                   

 

Sponsorfoto Majelle Stoffering & InterieurSponsorfoto Majelle Stoffering & Interieur

Sponsorfoto Tweewielerspecialist van Boxel Sponsorfoto Tweewielerspecialist van Boxel

Sponsorfoto Blue Circle PayrollingSponsorfoto Blue Circle Payrolling

Inhoud

Privacybeleid WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL     

Wielervereniging SPORTING OEKEL ("WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL", "wij", "ons" of "onze") doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens gebruik te maken van onze websites www.SPORTINGOEKEL.NL en www.facebook.com/sportingoekel  (hierna te noemen Website) raden wij je aan onderstaand privacy beleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, maar als wij dit doen dan vermelden wij dit op onze Website.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te leveren. Om een lidmaatschap af te sluiten deel je je volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres en IBAN met de WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hieronder nader omschreven.

 

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?  

WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:    

- Het afsluiten van een lidmaatschap via onze Website                                                                                   

- Inschrijven voor evenementen via onze Website of via een geïntegreerd WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL inschrijfformulier op de site van een bij WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL aangesloten organisatie                                                                                                                                          

- Correspondentie per mail over activiteiten op WWW.SPORTINGOEKEL.NL die aansluiten bij jouw voorkeuren                                                                                                                                                                 

- Het verwerken en publiceren van je review op onze Website                                                                       

- het verzenden van onze nieuwsbrief                                                                                                                   

- Je te bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren                                          

-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten                                                                                            

- Het verbeteren van ons aanbod van diensten en de afstemming daarvan op jouw voorkeuren           

- Afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen, het uitvoeren van audits en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?          

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van wanneer wij gegevens delen is met de gemeente bij het inzetten van verkeersregelaars.

 

Beveiliging

WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via sportingoekel@gmail.com .

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via sportingoekel@gmail.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan via mail naar sportingoekel@gmail.com .

Heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sportingoekel@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL zal zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

 

Verschillende media uitingen

Verschillende media uitingen kunnen zijn: pint media (flyers, posters enz.), social media (Facebook, Twitter enz.) en andere communicatiemiddelen (o.a. website). Wij willen u vragen akkoord te gaan met het maken van foto’s en video’s waarbij wij gebruik van kunnen maken voor verschillende uitingen onder de naam WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL. Indien u niet akkoord gaat zien wij graag een reactie tegemoet.

 

Vragen?

Heb je vragen? Dan kan je ons bereiken via een van de onderstaande kanalen:

E-MAIL: sportingoekel@gmail.com 

Bedrijfsadres: Moeskes15, 4871 AE Etten-Leur

 

Dit privacybeleid is opgesteld in mei 2018.

Kerstcross 09-12-2018