U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Nieuwsbrief januari 2016

 

Van het secretariaat

Op 18 januari a.s. wordt de Algemene LedenVergadering van Sporting Oekel weer gehouden. In deze nieuwsbrief vinden jullie de informatie die je hiervoor nodig hebt. Ook vind je in deze nieuwsbrief de uitnodiging voor de Teeravond en een bestellijst voor nieuwe kleding.

Na afloop van een fantastische Kerstcross was er wat gereedschap vermist (een hamer, nijptang). Mocht je wat thuis of in de wagen hebben liggen dat niet van je zelf is, graag meenemen naar de vergadering!

 

Algemene Ledenvergadering

Het voltallige bestuur nodigt jullie graag uit om deel te nemen aan de Algemene LedenVergadering van 2016. Deze wordt gehouden op 18 januari a.s. bij “de Snaphaan” (ingang parkeerplaats bij “Plus” supermarkt ) en start om 20.00 uur. De agenda vinden jullie verderop in de nieuwsbrief. Het bestuur stelt jullie mening en inbreng zeer op prijs, dus kom vooral en denk met ons mee!

 

Teeravond

Na de Algemene LedenVergadering staat de Teeravond op de kalender. Op 29 januari worden we om 19.00 uur verwacht in de “Harmoniezaal” waar we zullen genieten van heerlijk eten, lekker drinken en goed gezelschap. Voor de partners van onze leden wordt een bijdrage van €15,- gevraagd. Verderop in de nieuwsbrief vind je een aanmeldformulier voor de Teeravond, graag invullen en uiterlijk inleveren/mailen vóór 24 januari!    

 

Kleding

Tijdens de Algemene LedenVergadering zullen we jullie er alles over vertellen, maar er zijn nieuwe kledingsponsoren gevonden! Jeroen van Boxel blijft als sponsor aan de vereniging verbonden, van Habro en Roks nemen we na vele jaren van plezierige samenwerking afscheid als sponsor. Dat houdt in dat er nieuwe sponsoren op de kleding komen te staan en er dus nieuwe kleding besteld dient te worden. Uit respect voor de sponsoren  is het van groot belang om in de juiste clubkleding te rijden. De exacte prijzen zijn nog niet bekend, maar we verwachten jullie weer een mooi aanbod te kunnen doen. De juiste prijzen volgen z.s.m. Je “oude” kleding kun je inleveren bij het bestuur, wij zullen ervoor zorgen dat deze kleding goed terecht komt. Onderaan deze nieuwsbrief vind je de bestellijst voor de nieuwe kleding, graag ingevuld retour vóór 31 januari 2016.

                                                      

Tot slot

Wij, het bestuur van Sporting Oekel, vinden jullie mening en inbreng belangrijk voor de gang van zaken in de vereniging. Wij hopen dan ook jullie in grote getallen te mogen verwelkomen op de Algemene LedenVergadering. Vergeet niet om je aanmelding voor de Teeravond tijdig in te leveren!

 

 

Agenda ledenvergadering wielervereniging ‘Sporting Oekel’

 

Datum: 18 januari 2016

Plaats: De Snaphaan te Rijsbergen, 20.00 uur.

  

1.   Opening

2.   Ingekomen stukken/mededelingen

3.   Secretarieel jaarverslag 2015

4.   Financieel jaarverslag 2015

5.   Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

6.   Verkiezing bestuursleden

Penningmeester: Wim Huijbregts (herkiesbaar)

Bestuurslid: Ronald Luijsterburg (herkiesbaar)

7.   Contributie

8.   Kledingsponsor

9.   Kerstcross

10.  Jaarprogramma

11. Verkeersregelaars

12. Samenstelling commissies

- Wedstrijden/evenementen

- FamilieFietsTocht (voorstel bestuur: evenement laten vervallen?)

- Sponsoring evenementen

- Veldtoertocht

- Jaarprogramma

- Kerstcross

 13. Rondvraag

14. Sluiting vergadering

 

Aanmelden Teeravond

Ik, (naam)…………………………………….. kom wel/niet naar de Teeravond.

Ik kom alleen/met partner (eigen bijdrage €15,- over te maken op rekeningnummer IBAN NL03 RABO 0145394077 o.v.v. Teeravond 2016)

 

Gelieve door te geven vóór 24 januari bij het secretariaat.

 

Bestellijst kleding

 

Naam:

Maat

Aantal

Shirt KM FCR

 

 

Shirt KM rits kort

 

 

Shirt KM rits lang

 

 

Shirt lange mouw

 

 

Windtex body

 

 

Korte broek+zeem

 

 

3/4 broek+zeem

 

 

3/4 broek zonder zeem

 

 

Lange broek+zeem

 

 

Lange broek zonder zeem

 

 

Aeropak

 

 

Sprintpak korte mouw

 

 

Armstukken

 

 

Beenstukken

 

 

Handschoenen

 

 

 

 

 

 

Sponsorfoto Majelle Stoffering & InterieurSponsorfoto Majelle Stoffering & Interieur

Sponsorfoto Tweewielerspecialist van Boxel Sponsorfoto Tweewielerspecialist van Boxel

Sponsorfoto Blue Circle PayrollingSponsorfoto Blue Circle Payrolling

Inhoud

Privacybeleid WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL     

Wielervereniging SPORTING OEKEL ("WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL", "wij", "ons" of "onze") doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens gebruik te maken van onze websites www.SPORTINGOEKEL.NL en www.facebook.com/sportingoekel  (hierna te noemen Website) raden wij je aan onderstaand privacy beleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, maar als wij dit doen dan vermelden wij dit op onze Website.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te leveren. Om een lidmaatschap af te sluiten deel je je volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres en IBAN met de WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hieronder nader omschreven.

 

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?  

WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:    

- Het afsluiten van een lidmaatschap via onze Website                                                                                   

- Inschrijven voor evenementen via onze Website of via een geïntegreerd WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL inschrijfformulier op de site van een bij WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL aangesloten organisatie                                                                                                                                          

- Correspondentie per mail over activiteiten op WWW.SPORTINGOEKEL.NL die aansluiten bij jouw voorkeuren                                                                                                                                                                 

- Het verwerken en publiceren van je review op onze Website                                                                       

- het verzenden van onze nieuwsbrief                                                                                                                   

- Je te bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren                                          

-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten                                                                                            

- Het verbeteren van ons aanbod van diensten en de afstemming daarvan op jouw voorkeuren           

- Afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen, het uitvoeren van audits en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?          

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van wanneer wij gegevens delen is met de gemeente bij het inzetten van verkeersregelaars.

 

Beveiliging

WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via sportingoekel@gmail.com .

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via sportingoekel@gmail.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan via mail naar sportingoekel@gmail.com .

Heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sportingoekel@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL zal zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

 

Verschillende media uitingen

Verschillende media uitingen kunnen zijn: pint media (flyers, posters enz.), social media (Facebook, Twitter enz.) en andere communicatiemiddelen (o.a. website). Wij willen u vragen akkoord te gaan met het maken van foto’s en video’s waarbij wij gebruik van kunnen maken voor verschillende uitingen onder de naam WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL. Indien u niet akkoord gaat zien wij graag een reactie tegemoet.

 

Vragen?

Heb je vragen? Dan kan je ons bereiken via een van de onderstaande kanalen:

E-MAIL: sportingoekel@gmail.com 

Bedrijfsadres: Moeskes15, 4871 AE Etten-Leur

 

Dit privacybeleid is opgesteld in mei 2018.

Kerstcross 09-12-2018