U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Nieuwsbrief januari 2018 

 

 

Van het secretariaat

Het jaar 2017 is voorbij, 2018 is net van start gegaan. Het jaar is succesvol afgesloten met de Oudjaars VeldToerTocht waar een 10-tal deelnemers tijdens de pauze konden genieten van een lekker schnaps.

 

Jaarvergadering

Op maandagavond 15 januari zien we jullie graag bij “de Snaphaan” waar de vergadering om 20.00 uur zal starten. Verderop in deze nieuwsbrief vinden jullie de agenda. Mochten er nog punten zijn die je graag op de agenda terug ziet aarzel dan niet om me even te mailen zodat we je punten nog kunnen verwerken. Dit jaar staan er 2 bestuursfuncties op de agenda om opnieuw ingevuld te worden. Jan heeft aangegeven herkiesbaar te zijn. Helaas ziet Ronald op dit moment niet de mogelijkheid om zijn functie binnen het bestuur nog te combineren met overige bezigheden. Daarom een dringende oproep om je beschikbaar te stellen voor deze vrijkomende functie, het bestuur kan pas functioneren bij 5 leden! Mocht jij interesse hebben in deze functie meld je dan zeker even aan. Dat kan door het secretariaat te mailen op sportingoekel@gmail.com . Aanmelden kan tot de opening van de jaarvergadering.

 

Teeravond

De Teeravond zal plaatsvinden op vrijdag 26 januari om 19.00 uur. Graag horen wij voor 19 januari of je komt met of zonder partner. De kosten voor de partner bedragen €15,00 en kun je overmaken op ons rekeningnummer NL03 RABO 0145394077 o.v.v. “Teeravond 2017”. Aanmelden kan via mail bij het secretariaat: sportingoekel@gmail.com. Je kunt ook onderstaand formuliertje ingevuld even terug mailen of inleveren tijdens de jaarvergadering.

 

 

Teeravond:

Ik,……………………………………………………………………………………, kom wel/niet naar de Teeravond op vrijdag 27 januari 2017.

Ik kom met/zonder partner

 

Kleding/ sponsoren

Het is weer mogelijk om kleding te bestellen. Hieronder vindt je de bestel/prijslijst met de prijzen zoals die bij ons bekend zijn. Helaas in na de laatste bestelronde NIET alle kleding opgehaald door degene die een bestelling hadden gedaan. Hierdoor zijn we als bestuur genoodzaakt om je bestelling pas door te laten gaan als deze VOORAF betaald is. Graag je bestelling uiterlijk 26 januari 2017 doorgeven, het totaalbedrag kun je overmaken op ons rekeningnummer o.v.v. kledingbestelling januari 2017

 

 

Kledingbestellijst van ………………………………………………………………

 

Naam:

Maat

Aantal

Prijs per stuk

Totaal

Shirt KM FCR

 

 

€ 55,15

 

Shirt KM rits kort

 

 

€ 29,60

 

Shirt KM rits lang

 

 

€ 36,25

 

Shirt lange mouw

 

 

€ 32,00

 

Windtex body

 

 

€ 42,05

 

Korte broek+zeem

 

 

€ 48,10

 

3/4 broek+zeem

 

 

€ 43,70

 

Lange broek+zeem

 

 

€ 54,55

 

Lange broek zonder zeem

 

 

€ 39,25

 

Aeropak

 

 

€ 63,00

 

Winterjack

 

 

€ 67,00

 

Voorjaarsvest

 

 

€ 53,55

 

Totaalbedrag

 

 

 

 

                                                                           

Tot slot

Het bestuur wenst iedereen een geweldig, gezond en sportief 2018. Dat het een jaar mag worden met mooie avonturen, goede mensen en positieve ervaringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda ledenvergadering wielervereniging ‘Sporting Oekel’

Datum: 15 januari 2018

Plaats: De Snaphaan te Rijsbergen, 20.00 uur.

  1. 1.     Opening

 

  1. 2.     Ingekomen stukken/mededelingen

 

  1. 3.     Secretarieel jaarverslag 2017

Het secretarieel jaarverslag wordt voorgelezen door Silvia en na goedkeuring van de leden ondertekend door Helmut van der Jagt (voorzitter) en Silvia (secretaris).

  1. 4.     Financieel jaarverslag 2017

Wim neemt het financieel jaarverslag 2017 en de begroting van 2018 door met de aanwezigen.

  1. 5.     Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

 

  1. 6.     Verkiezing bestuursleden                                                                                                     Jan Rombouts: herkiesbaar                                                                                               Ronald Luijsterburg: niet herkiesbaar

 

  1. 7.     Evenementen

           

  1. 8.     Contributie

 

       8.              Jaarprogramma

           

       9. Verkeersregelaars

 

           10. Samenstelling commissies                                                                                       

- BWF

- Veldtoertocht

- Jaarprogramma

- Kerstcross (4 personen)

- Kascommissie

 

           11. Rondvraag

                 

           12. Sluiting vergadering

Sponsorfoto Majelle Stoffering & InterieurSponsorfoto Majelle Stoffering & Interieur

Sponsorfoto Tweewielerspecialist van Boxel Sponsorfoto Tweewielerspecialist van Boxel

Sponsorfoto Blue Circle PayrollingSponsorfoto Blue Circle Payrolling

Inhoud

Privacybeleid WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL     

Wielervereniging SPORTING OEKEL ("WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL", "wij", "ons" of "onze") doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens gebruik te maken van onze websites www.SPORTINGOEKEL.NL en www.facebook.com/sportingoekel  (hierna te noemen Website) raden wij je aan onderstaand privacy beleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, maar als wij dit doen dan vermelden wij dit op onze Website.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te leveren. Om een lidmaatschap af te sluiten deel je je volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres en IBAN met de WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hieronder nader omschreven.

 

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?  

WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:    

- Het afsluiten van een lidmaatschap via onze Website                                                                                   

- Inschrijven voor evenementen via onze Website of via een geïntegreerd WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL inschrijfformulier op de site van een bij WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL aangesloten organisatie                                                                                                                                          

- Correspondentie per mail over activiteiten op WWW.SPORTINGOEKEL.NL die aansluiten bij jouw voorkeuren                                                                                                                                                                 

- Het verwerken en publiceren van je review op onze Website                                                                       

- het verzenden van onze nieuwsbrief                                                                                                                   

- Je te bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren                                          

-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten                                                                                            

- Het verbeteren van ons aanbod van diensten en de afstemming daarvan op jouw voorkeuren           

- Afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen, het uitvoeren van audits en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?          

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van wanneer wij gegevens delen is met de gemeente bij het inzetten van verkeersregelaars.

 

Beveiliging

WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via sportingoekel@gmail.com .

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via sportingoekel@gmail.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan via mail naar sportingoekel@gmail.com .

Heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sportingoekel@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL zal zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

 

Verschillende media uitingen

Verschillende media uitingen kunnen zijn: pint media (flyers, posters enz.), social media (Facebook, Twitter enz.) en andere communicatiemiddelen (o.a. website). Wij willen u vragen akkoord te gaan met het maken van foto’s en video’s waarbij wij gebruik van kunnen maken voor verschillende uitingen onder de naam WIELERVERENIGING SPORTING OEKEL. Indien u niet akkoord gaat zien wij graag een reactie tegemoet.

 

Vragen?

Heb je vragen? Dan kan je ons bereiken via een van de onderstaande kanalen:

E-MAIL: sportingoekel@gmail.com 

Bedrijfsadres: Moeskes15, 4871 AE Etten-Leur

 

Dit privacybeleid is opgesteld in mei 2018.

Kerstcross 09-12-2018