U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Onze sponsoren:

www.a-hessels.nlwww.a-hessels.nl

Wielervereniging Sporting Oekel dankt haar kledingsponsors voor hun bijdrage!

Interesse om ook sponsor te worden? Neem dan contact op met het secretariaat via email: sportingoekel@gmail.com.

Nieuwsbrief januari 2016

 

Van het secretariaat

Op 18 januari a.s. wordt de Algemene LedenVergadering van Sporting Oekel weer gehouden. In deze nieuwsbrief vinden jullie de informatie die je hiervoor nodig hebt. Ook vind je in deze nieuwsbrief de uitnodiging voor de Teeravond en een bestellijst voor nieuwe kleding.

Na afloop van een fantastische Kerstcross was er wat gereedschap vermist (een hamer, nijptang). Mocht je wat thuis of in de wagen hebben liggen dat niet van je zelf is, graag meenemen naar de vergadering!

 

Algemene Ledenvergadering

Het voltallige bestuur nodigt jullie graag uit om deel te nemen aan de Algemene LedenVergadering van 2016. Deze wordt gehouden op 18 januari a.s. bij “de Snaphaan” (ingang parkeerplaats bij “Plus” supermarkt ) en start om 20.00 uur. De agenda vinden jullie verderop in de nieuwsbrief. Het bestuur stelt jullie mening en inbreng zeer op prijs, dus kom vooral en denk met ons mee!

 

Teeravond

Na de Algemene LedenVergadering staat de Teeravond op de kalender. Op 29 januari worden we om 19.00 uur verwacht in de “Harmoniezaal” waar we zullen genieten van heerlijk eten, lekker drinken en goed gezelschap. Voor de partners van onze leden wordt een bijdrage van €15,- gevraagd. Verderop in de nieuwsbrief vind je een aanmeldformulier voor de Teeravond, graag invullen en uiterlijk inleveren/mailen vóór 24 januari!    

 

Kleding

Tijdens de Algemene LedenVergadering zullen we jullie er alles over vertellen, maar er zijn nieuwe kledingsponsoren gevonden! Jeroen van Boxel blijft als sponsor aan de vereniging verbonden, van Habro en Roks nemen we na vele jaren van plezierige samenwerking afscheid als sponsor. Dat houdt in dat er nieuwe sponsoren op de kleding komen te staan en er dus nieuwe kleding besteld dient te worden. Uit respect voor de sponsoren  is het van groot belang om in de juiste clubkleding te rijden. De exacte prijzen zijn nog niet bekend, maar we verwachten jullie weer een mooi aanbod te kunnen doen. De juiste prijzen volgen z.s.m. Je “oude” kleding kun je inleveren bij het bestuur, wij zullen ervoor zorgen dat deze kleding goed terecht komt. Onderaan deze nieuwsbrief vind je de bestellijst voor de nieuwe kleding, graag ingevuld retour vóór 31 januari 2016.

                                                      

Tot slot

Wij, het bestuur van Sporting Oekel, vinden jullie mening en inbreng belangrijk voor de gang van zaken in de vereniging. Wij hopen dan ook jullie in grote getallen te mogen verwelkomen op de Algemene LedenVergadering. Vergeet niet om je aanmelding voor de Teeravond tijdig in te leveren!

 

 

Agenda ledenvergadering wielervereniging ‘Sporting Oekel’

 

Datum: 18 januari 2016

Plaats: De Snaphaan te Rijsbergen, 20.00 uur.

  

1.   Opening

2.   Ingekomen stukken/mededelingen

3.   Secretarieel jaarverslag 2015

4.   Financieel jaarverslag 2015

5.   Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

6.   Verkiezing bestuursleden

Penningmeester: Wim Huijbregts (herkiesbaar)

Bestuurslid: Ronald Luijsterburg (herkiesbaar)

7.   Contributie

8.   Kledingsponsor

9.   Kerstcross

10.  Jaarprogramma

11. Verkeersregelaars

12. Samenstelling commissies

- Wedstrijden/evenementen

- FamilieFietsTocht (voorstel bestuur: evenement laten vervallen?)

- Sponsoring evenementen

- Veldtoertocht

- Jaarprogramma

- Kerstcross

 13. Rondvraag

14. Sluiting vergadering

 

Aanmelden Teeravond

Ik, (naam)…………………………………….. kom wel/niet naar de Teeravond.

Ik kom alleen/met partner (eigen bijdrage €15,- over te maken op rekeningnummer IBAN NL03 RABO 0145394077 o.v.v. Teeravond 2016)

 

Gelieve door te geven vóór 24 januari bij het secretariaat.

 

Bestellijst kleding

 

Naam:

Maat

Aantal

Shirt KM FCR

 

 

Shirt KM rits kort

 

 

Shirt KM rits lang

 

 

Shirt lange mouw

 

 

Windtex body

 

 

Korte broek+zeem

 

 

3/4 broek+zeem

 

 

3/4 broek zonder zeem

 

 

Lange broek+zeem

 

 

Lange broek zonder zeem

 

 

Aeropak

 

 

Sprintpak korte mouw

 

 

Armstukken

 

 

Beenstukken

 

 

Handschoenen