U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.majelle-stoffering-interieur.nl/http://www.majelle-stoffering-interieur.nl/

 

 

Wielervereniging Sporting Oekel dankt haar kledingsponsors voor hun bijdrage!

Interesse om ook sponsor te worden? Neem dan contact op met het secretariaat via email: sportingoekel@gmail.com.

Fietsreglement

 

-       VEILIGHEID VOOR ALLES !!!

-       Belangrijkste uitgangspunt is het op een gezellige, verantwoorde en veilige manier rijden van geplande fietsritten met de groep.

-       Fietshelm verplicht. Ieder seizoen zijn er wel een paar voorbeelden waar de helm helaas zijn dienst heeft moeten bewijzen.

-       Een zeer dringend advies: Draag de actuele clubkleding, denk ook aan de sponsors !!!

-       Verzamelen ca. 5 min. voor het vertrektijdstip op de parkeerplaats van de Action bij de volgwagen.

-       Geen fietsen tegen de wagen plaatsen i.v.m. lakschade

-       De verkeersregels worden steeds gevolgd en de koprijders moeten beoordelen of de hele groep door kan bij stoplichten, kruisingen, spoorweg etc.

-       Steeds zoveel mogelijk rechts blijven rijden en vorm zo nodig een extra waaier.

        Extra waaier in stand houden zolang dit nodig is.

-       Bij gevaarlijke verkeerspunten en bij naderen van obstakels en drukken kernen e.d.

        snelheid minderen en andere renners tijdig waarschuwen.

-       Bij het “van kop afgaan” eerst waarschuwen en vervolgens naar buiten uitwijken en snelheid minderen.

-       Zoveel als mogelijk 2 aan 2 blijven rijden. Niet van positie wisselen tenzij duidelijk aangegeven.

-       De rituitzetters zijn tijdens de rit de aanspreekpunten bij problemen of onduidelijkheden m.b.t. de route.

-       De rituitzetters dienen steeds in het 1ste deel van de groep te blijven zodat er een goede communicatie met de koprijders blijft en dienen op tijd

        de richting aan te geven.

-       Regelmatig van koppositie wisselen zodat iedereen de kans krijgt (max. 5 km.).

 -       Bij een groepsgrootte vanaf 24 renners wordt er in 2 groepen gefietst met een tussenafstand van ongeveer 100 meter. De 2 groepen herenigen

        zich op ca. 3 km. voor het einde. De aansluiting wordt met een gepaste snelheidsverhoging van de gehele 2de groep gerealiseerd.

-       In de groep geen onverwachte bewegingen maken. Voor het aan- of uittrekken van kleding enz. steeds even naar achter gaan of afstappen.

-       Onderweg nooit rommel, papiertjes, flesjes e.d. weggooien! Stop het in je kleding of geef het af aan de chauffeur.

 

Pech onderweg/gebruik van de volgwagen

De volgwagen is voorzien van de bekende zaken zoals EHBO-koffer, gereedschapskoffer, reservewielen enz. Als men in de volgwagen stapt, is dit geheel voor eigen risico.

Gebruikte materialen (zoals reservewielen) dienen direct na afloop van de rit te worden ingeleverd bij de chauffeur. Indien hier noodgedwongen van wordt afgeweken is dit altijd in overleg met de chauffeur en uiterlijk de eerstvolgende rit inleveren.

BESTUURDERS VAN DE VOLGWAGEN EN VERVOERDERS VAN FIETSEN MET DE FIETSKAR ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE FIETSEN EN ANDERE ZAKEN DIE ZIJ VERVOEREN

 

Ongevallenprotocol 

Dit document is bedoeld als leidraad voor het handelen bij ongevallen en/of valpartijen. Hoewel in groepsverband fietsen een gezonde bezigheid is kan er wel eens wat misgaan, zoals een valpartij. In veel gevallen blijft de schade beperkt tot wat schaafwonden en wat materiaalpech. Echter, als er sprake is van (mogelijk) ernstiger letsel, dan is dit protocol een hulpmiddel om adequaat te kunnen optreden.

 

Wetgeving

Medisch handelen door leken is wettelijk verboden en wordt beschouwd als een misdrijf. De wet beschouwd alle niet-artsen als “leken”. Voor hen (leken) geldt echter de wettelijke plicht om naar eigen vermogen eerste hulp te verlenen aan een medemens.

 

Handelen

Bij een ongeval neemt een eventueel aanwezige EHBO-er het initiatief. Als er geen EHBO-er aanwezig zijn dan pakt één van de rituitzetters dit op.

 

Basisregels

Als er sprake is van een ernstig ongeval zijn er een aantal belangrijke punten:

 1. Let op gevaar. Zorg ervoor dat jezelf, het slachtoffer, de groep, de volgwagen en omstanders geen gevaar lopen. Maak gebruik van de volgwagen als buffer en wijs iemand aan om voor en na de plek van het ongeval het verkeer te waarschuwen. In de bus liggen een aantal reflecterende hesjes, gebruik deze.
 2. Ga na wat er gebeurd is en wat het slachtoffer mankeert. Vraag het aan het slachtoffer en/of collega fietsers en kijk wat je op kunt maken uit de situatie.
 3. Ga na of er mensen met EHBO ervaring aanwezig zijn. Een lijst met namen leden met een EHBO diploma /ervaring ligt in de bus. Volg de aanwijzingen van de aanwezige EHBO-er en geef onderstaand (verzorgend) deel uit handen aan de EHBO-er.
 4. Zorg voor professionele hulp. Laat iemand 112 bellen en zorg voor de volgende gegevens:

-       De plaats waar de ambulance naar toe moet komen (middels GPS op mobiele telefoon en/of wegaanduiding via borden).

-       Wat er gebeurd is (zo feitelijk mogelijk)

-       Aantal slachtoffers

-       De vermoedelijke leeftijd

-       Wat het slachtoffer mankeert (zo feitelijk mogelijk)

 1. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting. Zorg dat iemand bij het slachtoffer blijft en hem of haar gerust stelt. Wees rustig, zorgzaam maar kordaat. Zorg voor beschutting tegen wind, kou en/of hitte.
 2. Help het slachtoffer op de plaats waar hij of zij ligt. Door een slachtoffer onnodig te verplaatsen, kan zijn of haar toestand verslechteren. Verplaats het slachtoffer alleen als er sprake is van acuut gevaar.
 3. Stelp ernstige bloedingen en verbind verschillende wonden.
 4. Bij vermoedelijk hartfalen, ga na of er een AED in de buurt is. In de volgwagen ligt een adressenlijst van de AED-locaties in West-Brabant, zover bekend.
 5. Draag het slachtoffer over aan het ambulancepersoneel.
 6. Zorg ook voor opvang van aanwezige familieleden of andere naasten van het slachtoffer. Zorg dat deze mee kunnen naar het ziekenhuis of zorg voor de juiste begeleiding indien ze de rit voortzetten.
 7. Laat de groep niet onnodig wachten, zorg ervoor dat er voldoende leden aanwezig blijven, de rest dient rustig terug te fietsen of de route te volgen. Laat wel ieder zijn eigen persoonlijke spullen uit de wagen halen.
 8. Circa 5 leden blijven aanwezig voor:

-       Begeleiding van het verkeer

-       Beheren van de fietsen

-       Gezamenlijke terugtocht naar Rijsbergen.

 

Begeleiding

Uitgangspunt is dat een lid van Sporting Oekel mee gaat naar het ziekenhuis in de ambulance. Dat is bij voorkeur een vriend of goede kennis van het slachtoffer. Als het ziekenhuis niet in de buurt van Rijsbergen is rijd de volgwagen met de fietsen van het slachtoffer en de begeleider de ambulance achterna. In dat geval gaat de groep via de kortste weg naar Rijsbergen terug. Als het slachtoffer naar een ziekenhuis in Breda wordt gebracht kan overwogen worden om de wagen met de groep naar Rijsbergen terug te laten rijden. In overleg met het slachtoffer wordt bepaald wie en op welke wijze het thuisfront geïnformeerd wordt. Bij voorkeur belt het slachtoffer zelf naar huis. Als dit onmogelijk is doet de begeleider dat:

-       vertel wie je bent

-       wees feitelijk

-       stel de betrokkene gerust

-       geef aan in welk ziekenhuis en afdeling het slachtoffer is

-       maak afspraken over komst naar het ziekenhuis

-       regel na overdracht eigen transport naar huis

 

Als de volgwagen mee is naar het ziekenhuis neemt die de begeleider na overdracht mee terug naar Rijsbergen. Die fiets van het slachtoffer wordt naar het huis van het slachtoffer gebracht. Een bestuurslid wordt telefonisch geïnformeerd over de valpartij/ongeval. Per e-mail worden gegevens doorgegeven.

 

Tegenpartij/derden/getuigen

Als er sprake is van een tegenpartij of derden en/of er zijn getuigen dan dient als volgt gehandeld te worden:

-       Indien aanwezig zal een bestuurslid namen, adressen en telefoonnummers uitwisselen met de tegenpartij, derden en getuigen.

-       Bij afwezigheid van een bestuurslid zal één van de aanwezige rituitzetters dit doen.

-       Geef ook de naam en eventueel telefoonnummer van het slachtoffer door.

-       Spreek ook hier beleefd, kalm en duidelijk, trek geen conclusies, wees niet voorbarig.

-       Meld duidelijk dat je Sporting Oekel vertegenwoordigd, maar dat afhandeling van de schade e.d. hoogstwaarschijnlijk via de verzekering van het

        slachtoffer zal plaatsvinden.

-       Maak foto’s van de plaats van het ongeval, of laat dit doen door een groepslid. Vul het ongevallenformulier (in de volgwagen) zo volledig

        mogelijk in.

-       Indien de tegenpartij schuld heeft aan het ongeval bel dan altijd de politie.

-       Indien we zelf schuldig zijn overleg dan met de tegenpartij over tussenkomst van de politie.

-       Vertegenwoordig het slachtoffer bij de opname door de politie.

 

Volgwagen

In de volgwagen is aanwezig:

-       EHBO-koffer

-       Reflecterende hesjes

-       AED-lijst

-       Dit protocol

-       Ledenlijst met adressen en telefoonnummers

-       Lijst met EHBO-ers

-       Ongevallenformulier

-       Deken

-       Potlood en papier

 

Uitzetten van de routes

Tijdens de tochten, zoals genoemd in het jaarprogramma, de volgende regels in acht nemen:

-       De volgwagen moet altijd kunnen volgen

-       Liever niet door drukke en gevaarlijke dorps- of stadskernen

-       Niet afwijken van de afstand zoals vermeld op de kalender.

-       Voor het vertrek de chauffeur informeren over de te rijden route (graag de doorkomstplaatsen op papier afgeven aan de chauffeur).

-       Het bestuur verzoekt de rituitzetters hun tocht (kort) voor de rit te verkennen om zo weinig mogelijk onvoorziene omstandigheden tegen te komen

-       Wissel je mobiele nummer uit met de chauffeur i.v.m. uit het vizier raken van de wagen.

-       Zorg voor een veilige route.

Initiatieven van de leden zijn eveneens zeer welkom. Leden die een rit willen verzorgen kunnen dit melden voor de jaarvergadering. In overleg met de commissie jaarprogramma zal vervolgens worden bekeken op welke datum de rit gereden kan worden. Bij voornoemde personen dient ook te worden afgemeld.

 

Verzekeringen

De club heeft een 4-tal verzekeringen.

Algemene aandachtspunten ten aanzien van de verzekeringen:

-       Fietsen gebeurt in principe op eigen risico. Iedereen dient zich dit bewust te zijn als hij/zij gaat fietsen.

-       De verzekeringen gelden alleen bij het rijden in clubverband.

-       De eigen fiets en kleding vallen niet onder deze verzekeringen.

 

 1. Aansprakelijkheidsverzekering

Max. verzekerd bedrag € 1.135.000,-

Eigen risico: € 113.- per gebeurtenis

Voor wie: bestuur, leden en vrijwilligers

Wanneer: bij clubactiviteiten

Waarvoor: schade aan derden (materiaal en letsel).

Wat niet: schade door of aan motorrijtuigen (via verzekering motorvoertuigen) en schade aan de eigen fiets en zaken die zijn gehuurd of geleend.

 

 1. Ongevallen collectief

Verzekerde bedragen:

A: overlijden € 2269,-

B: blijvende invaliditeit  € 11.345,-

C: geneeskundige hulp € 454,-

Eigen risico: niet van toepassing

Voor wie: leden en vrijwilligers

Wanneer: bij deelname aan wedstrijden, trainingen, vergaderingen etc. door de vereniging georganiseerd (ook in het buitenland).

Bij verblijf op terreinen en in gebouwen waar de activiteiten plaats vinden.

Het gaan naar en komen van plaatsen waar de activiteiten plaats vinden (b.v. van huis naar de Action).

Wat niet: kosten die door de eigen ziektekostenverzekering worden vergoed.

 

 1. Aanhanger verzekering

 Verzekerd bedrag: € 908,-

 Eigen risico: € 250,-

 Voor wat: schade of diefstal

 Wanneer: als schade aan de aanhanger ontstaat of bij diefstal

 Wat niet: fietsen zijn nooit meeverzekerd tenzij te verhalen op een tegenpartij die het ongeval heeft veroorzaakt!!

 

 1. Evenementenverzekering bij de VeldToerTocht

 Dit is een speciale verzekering voor evenementen waaraan fietsers van buiten de club deelnemen. Deze zijn vooral gericht op eventuele aansprakelijkheidstelling van de organisatie door deelnemers (b.v. nalatigheid).

De leden wordt ter overweging gegeven een doorlopende reisverzekering af te sluiten (voor zover nu al niet het geval). Daarmee zijn er meer mogelijkheden bijvoorbeeld bij verblijf in het buitenland ten aanzien van de fiets. Voor verzekering is het secretariaat het eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor de verzekeringsmaatschappij.

 

Rol en taken van de rituitzetters

De rituitzetters zijn het eerste aanspreekpunt in de groep. Zij hebben regelmatig contact met de chauffeur en dragen door hun optreden bij aan veilig en plezierig fietsen. Ook zijn zij de eerste contactpersoon voor het bestuur. Alle fietsers in de groep volgen de verzoeken en/of aanwijzingen van de rituitzetters op.

 

De rituitzetters:

-       Spreken leden die zonder helm verschijnen hierop aan

-       Zorgen voor de communicatie met de chauffeur en letten erop dat de wagen steeds aansluiting heeft met de groep

-       Splitsen de groep als deze te groot is en houden de onderlinge afstand in de gaten

-       Letten erop dat de sterkste fietsers in een tweede groep rijden

-       Zorgen dat er een tweede waaier wordt gevormd bij harde zijwind en houden deze in stand

-       Passen de snelheid van de groep aan als de wagen moet stoppen of achterop raakt

-       Verlagen het tempo als meerdere fietsers in de groep vermoeid raken en niet meer mee kunnen

-       Overleggen met elkaar bij een zware tocht om de rit in te korten

-       Zien er op toe dat er zo lang mogelijk 2 aan 2 gereden wordt

-       Nemen alle maatregelen die nodig zijn om veiligheid te waarborgen

 

Veiligheid

We gaan er vanaf 2012 weer een fijn, maar vooral veilig fietsseizoen maken. Hier een aantal tips dat fietsen in de groep veiliger maakt.

 

Persoonlijk

-       Helm verplicht tijdens de groepsritten. De rituitzetters zullen de leden die zonder helm verschijnen hierop aanspreken.

-       Draag de actuele sponsorkleding tijdens de groepsritten (herkenbaarheid en voor de sponsors).

-       Waarschuw elkaar bij gevaarlijke punten, obstakels etc.!!

-       Wees realistisch als het om de eigen conditie gaat.

-       Respecteer elkaar.

-       Rij defensief.

 

Rijden in de groep

-       Rij 2 aan 2

-       Pas je snelheid aan als groepsgenoten het moeilijk krijgen.

-       Zorg voor een goede aflossing bij het van kop gaan.

-       Maak een handgebaar en zet even extra aan bij het van kop gaan.

-       Ga niet beide gelijk van kop (4 fietsers naast elkaar), maar na elkaar.

-       Wissel door naar de kop van de groep en ga bij vermoeidheid direct van kop.

-       Maak als sterke renner een tweede waaier bij veel zijwind.

-       Eet achteraan in de groep.

-       Stop even als je kleding aan of uittrekt.

-       Geef obstakels en tegenliggers in woord en gebaar door (liever een keer teveel dan te weinig).

-       Rij je op kop van de groep niet helemaal leeg maar bewaar nog wat voor moeilijke tijden.

 

Verkeersgedrag

-       Respecteer andere weggebruikers.

-       Houd je aan de verkeersregels.

-       Rem tijdig en geleidelijk bij het naderen van een kruising, verkeerslicht en/of spoorbomen.

-       Denk als koptrekkers bij het oversteken van de weg etc. aan de lengte van de groep en aan de eventuele 2de groep.

-       Pas na de bocht het tempo zo aan dat iedereen snel kan aansluiten.

-       Rij op het fietspad bij voorkeur achter elkaar.

 

Materiaal

-       Rij met deugdelijk en goed onderhouden materiaal

-       Controleer regelmatig de slijtage aan buitenbanden en remblokken

-       Pas op met een versleten ketting en tandwielen

-       Zorg dat het schakelsysteem goed werkt

-       Zorg dat de borging van het klemsysteem van het wiel niet uitsteekt

-       Rij met goede, niet versleten schoenplaatjes

 

Rituitzetters

-       Houd je als rituitzetters aan het voorgeschreven aantal kilometers

-       Geef aan de chauffeur door langs en door welke plaatsen de rit gaat

-       Mijd drukke stads- en dorpskernen

-       Blijf als rituitzetters voorin rijden

-       Rijd als rituitzetters vooraf zelf de rit

-       Geef tijdig de juiste richting aan in woord en gebaar

-       Let er op dat de wagen overal kan blijven volgen en controleer steeds of deze nog aansluiting heeft

-       Zoek als rituitzetters tijdig een vervanger als je niet aanwezig kunt zijn

-       Bedank de chauffeurs na afloop van de rit

-       Help de chauffeur met het in- en uitladen van het materiaal

 

Bij pech onderweg

 

-       Geef aan je groepsgenoten door dat je pech hebt

-       Schakel bij een achterwielwissel direct naar het kleinste tandwiel

-       Zet bij een wielwissel de rem open

-       Stop als het kan op een plaats waar de wagen zonder hinder stil kan staan

-       Wissel je een wiel met een reservewiel uit de wagen, let dan op het aantal tandwielen

-       Wissel na afloop van de rit (bij een lekke band) het wiel weer in

-       Informeer de chauffeur als je een clubwiel mee naar huis neemt

-       Breng het wiel uiterlijk de volgende rit terug

 

Lief en leed

We gaan er maar al te gemakkelijk van uit dat we in goede gezondheid kunnen sporten en genieten van leuke evenementen. Helaas gebeurt het ook dat er leden door ziekte, ongevallen of ander zaken voor langere tijd niet kunnen deelnemen aan de clubactiviteiten. Ook voor die leden heeft Sporting Oekel aandacht. Graag laten we middels een kleine attentie weten dat we de getroffenen niet vergeten zijn.

Maar ook in leuke situaties zoals huwelijken of geboortes laten we graag iets van ons horen. In een club van meer dan 60 leden is het echter lastig tijdig van alle leuke en minder leuke gebeurtenissen of situaties op de hoogte te zijn. Wij verzoeken dan ook iedereen om aan ons te laten weten als een collega-lid een heugelijk feit te vieren heeft of een hart onder de riem kan gebruiken.

 

Contactpersoon voor lief en leed is de secretaris, maar je kunt natuurlijk ieder lid van het bestuur benaderen.